15 februari 2014 i.s.m. Bamm Bamm

Op 15 februari j.l. is de Wodkapel weer naar de Noflike Jûn geweest in Hardegarijp. Dit jaar in een nieuw gebouw. En dit jaar in samenwerking met Top 40 band Bamm Bamm.
Bekijk het filmpje hieronder voor een indruk van deze fantastische avond.
http://www.youtube.com/watch?v=I29jqwtgYrs